Zarząd Stowarzyszenia

Prezes –         Teresa Pasowska

Wice Prezes- Stanisław Iwanek

Sekretarz-        Artur Węgliński

Skarbnik- Agnieszka Chruściak


Komisja rewizyjna

Czesław Kolasa

Wiesław Mazur

Krzysztof Smolarczyk